• Header 1

Over immuuntherapie

Immuuntherapie is een behandeling die ervoor zorgt dat het eigen afweersysteem kankercellen beter kan vernietigen. Immuuntherapie staat volop in de belangstelling: regelmatig melden kranten en nieuwsrubrieken veelbelovende berichten over deze relatief nieuwe behandelmethode tegen kanker. Het Antoni van Leeuwenhoek is nauw betrokken bij veel grote (internationale) onderzoeken en heeft een voortrekkersrol in onderzoek naar en behandeling met immuuntherapie. De ontwikkelingen gaan snel, maar momenteel is immuuntherapie pas voor een paar vormen van kanker een standaardbehandeling. Daarnaast werkt immuuntherapie nog niet bij alle patiënten. 

De immuuntherapie-onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek werken intensief samen met de kankerspecialisten van het instituut. Zo is er nauw contact over het toenemend aantal standaardbehandelingsmogelijkheden en over de mogelijke deelname van bepaalde groepen patiënten aan nieuwe experimentele behandelingen.

Wat is immuuntherapie?

Immuuntherapie is een verzamelnaam voor verschillende behandelingen die het menselijk afweersysteem in staat moeten stellen kankercellen te bestrijden – zoals afweercellen dat ook doen bij bijvoorbeeld bacteriën. Het afweersysteem wordt hiervoor versterkt en bewerkt. Immuuntherapie richt zich dus niet op de tumor, zoals bijvoorbeeld chemotherapie of bestraling, maar op het activeren van het eigen afweersysteem.

Standaardbehandeling en klinische trials

Er wordt in het Antoni van Leeuwenhoek veel onderzoek gedaan om nieuwe vormen van immuuntherapie te ontwikkelen en bestaande vormen van immuuntherapie te verbeteren. Een aantal immuuntherapiebehandelingen zijn inmiddels standaardbehandelingen. Standaard betekent dat deze vorm van immuuntherapie officieel is geregistreerd voor de behandeling van bepaalde soorten kanker. Andere behandelingsvormen zijn nog in ontwikkeling en worden alleen gegeven als experimentele therapie. Zo’n experimentele behandeling wordt ook wel klinisch wetenschappelijk onderzoek of een klinische trial genoemd. In het Antoni van Leeuwenhoek ‘lopen’ veel klinische trials waaraan patiënten mee kunnen doen.

 

Over melanoomkanker

Melanoomkanker is een zeer agressieve vorm van huidkanker die zich razendsnel verspreid naar alle delen van het lichaam, organen en hersenen. De betrokken huidcellen delen zich ongecontroleerd. Chemotherapie is geen optie als behandelmethode tegen melanoomkanker. Nog maar kort zijn er behandelmethoden zoals immuuntherapie die voor een deel van de patiënten de levensduur verlengd maar nog lang niet voor iedereen. Daarom is er juist hier nog veel onderzoek nodig. Grote farmaceuten doen in Europees verband onderzoeken en studies. In het Antoni van Leeuwenhoek worden onder aanvoering van prof. C. Blank eigen onderzoeken gedaan met goede resultaten. Het aantal patiënten met melanoom is sinds 2000 meer dan verdubbeld. In 2000 waren er minder dan 2500 patiënten, in 2013 waren er meer dan 5000 patiënten. Melanoom komt iets meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Melanoom komt op alle leeftijden voor, met een piek in de leeftijdscategorie 45-74 jaar.

Overleving melanoom

De overleving van patiënten met melanoom is sterk afhankelijk van het stadium. Van de patiënten met melanoom stadium I is iedereen na 3 jaar nog in leven. Bij de patiënten met melanoom stadium IV is ruim 30% na 1 jaar en minder dan 20% na 3 jaar nog in leven. De overleving van melanoom is in de loop van de tijd iets verbeterd. De overlevingscijfers bij melanoom laten zien dat de behandelresultaten in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis beter zijn dan het landelijk gemiddelde. Tien jaar geleden waren er weinig behandelingsmogelijkheden voor patiënten met uitzaaiingen van melanoom (stadium 4). Sinds een aantal jaren worden deze patiënten met nieuwe, zogenaamde doelgerichte therapieën behandeld. In het Antoni van Leeuwenhoek is er veel ervaring met deze innovatieve behandelingen, wat de overleving van patiënten ten goede komt.

We use cookies to ensure that our website works optimally for the visitor.